കലകളുടെ സമകാലം :സാംസ്കാരിക പാഠങ്ങള്‍ സുനില്‍ പി ഇളയിടം.

sunil p ilayidam

കുഞ്ചു നായര്‍ സ്മാരക ട്രസ്റ്റ് കാറല്‍മണ്ണയില്‍ നടന്ന കഥകളി ഫെസ്റ്റില്‍ സുനില്‍ പി ഇളയിടം സംസാരിക്കുന്നു.

About author