പ്രഭാഷണം: ഗൗഹർ റാസ

gauhar raza

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയും ജനാവിഷ്കാരയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എറിക് ഹോബ്‌സ്‌ബോം പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ ഗൗഹർ റാസ അവതരിപ്പിച്ച പ്രഭാഷണത്തിന്റെ പൂർണരൂപം

വേദി: സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാൾ, തൃശൂർ

ഛായാഗ്രഹണം: ഷാജി മുള്ളൂക്കാരൻ

About author