പ്രഭാഷണം: സദാനന്ദ് മേനോൻ

sadanand menon

കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയും ജനാവിഷ്കാര ജനകീയ പങ്കാളിത്ത പോർട്ടലും വാളൂർ ഗ്രാമീണ വായനശാലയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ചിത്രകാരൻ മുഹമ്മദാലി ആദം അനുസ്മരണത്തിന്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ സദാനന്ദ് മേനോൻ സംസാരിക്കുന്നു.

 

About author