ഓർമ്മച്ചായം- മുഹമ്മദലി ആദം അനുസ്മരണം സെപ്റ്റംബർ 30 , ഒക്‌ടോബർ 1 ,2

ormachayam

ഓർമ്മച്ചായം- മുഹമ്മദലി ആദം അനുസ്മരണം
സെപ്റ്റംബർ 30 , ഒക്‌ടോബർ 1 ,2 - അന്നമനട
സുഹൃദ് സംഗമം, ചലച്ചിത്രോത്സവം, ചിത്രപ്രദർശനം, ദേശീയ സെമിനാർ, മെഹ്ഫിൽ ormafilm festseminar

About author